Kalite Yönetim Birimi

Direktör: Hanife ERENGÜL

BİRİM ÇALIŞANLARI

Oktay ÜÇGÜL
Osman AKPINAR
Yaşam YOLOĞLU
Yenal PEHLİVAN

Amaç ve Hedefler:

Kalite yönetim birimimiz merkezimizi uluslararası standartlara ulaştırabilmeyi hedeflemekte ve çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırmayı amaçlar.

ÇALIŞMALARIMIZ:

  • SKS diyaliz seti kapsamında iyileştirme çalışmaları yapar
  • Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar
  • Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır
  • Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koyar
  • Bunun için gerekli kaynak ve imkânları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlar
  • Öz değerlendirme ile kalite yönetimi faaliyetlerini denetler
Open chat
DİYALİZ ACİL HATTI
Merhaba, Nasıl yardımcı olabiliriz